• Bart

    De informatie op deze site is met elkaar in tegenspraak: het staafdiagram toont de 4% categorie met een rood kruis er door heen. In het staatje eronder komt de 4% regeling nog wel voor. Aan de lezer om uit te zoeken wat waar is??